Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

σκέδαση Rutherford
αγωγιμότητα
καταστάσεις της ύλης

Ταλαντώσεις

απλό εκκρεμές 

Ηλεκτρικά κυκλώματα

Εικονικό εργαστήριο 
Νόμος του ΟΗΜ

Οικοδομώντας το Άτομο 

Αντίσταση σύρματος
earth icons
Faraday ( try it )
Δυνάμεις -- Α' Νόμος του Newton

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

ταλαντώσεις---- Κύματα
ταλαντώσεις ---απλό εκκρεμές 

Πυρηνική σύντηξη
 Νόμος του Coulomb
Δημόκριτος
ο 3ος Νόμος του Νεύτωνα
εργασία στην Πυρηνική Φυσική
Θερμική ενέργεια και μικρόκοσμος - 10 ερωτήσεις (hot potatoes)

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Πίεση ----- Υδροστατική πίεση ----------- Άνωση

Πίεση Υδροστατική πίεση Άνωση
στατικός ηλεκτρισμός
try it !( για μια καλή επανάληψη )
έργο ενέργεια 
hot potato στο μάθημα του έργου και της ενέργειας 

Hot potatoes


Ελεύθερη πτώση ---  Δυνάμεις 

οι θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Univers de particules

Univers de particules
Univers de particules