Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Το ηλεκτρικό φορτίο είναι εκδήλωση της ύλης


Πρωτόνια (+) , ηλεκτρόνια (-) και νετρόνια (0) είναι τα βασικά συστατικά της ύλης.

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Univers de particules

Univers de particules
Univers de particules