Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

ρητοί άρρητοι " Εις άτοπον απαγωγή "

Εαν α και β είναι ακέραιοι και (α+2β+1)^2= 2κ ( άρτιος) τότε ο α είναι περιττός
ΔΥΝΑΜΕΙΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ecomobility 2010-2011Μαθηματικά Α'

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2010
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Όταν πετάς μια μπάλα με το χέρι σου , τι άλλο είναι εκείνο που παραμένει με την μπάλα όταν έχει εγκαταλείψει το χέρι σου , εκτός από την κίνηση που πήρε από το χέρι σου και που διατηρείται σ' αυτή .
Galileo Galilei 1632
Nα γίνουν οι μετατροπές των μονάδων

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Πραγματικοί αριθμοίΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ.
1.
α) Να κάνετε έναν άξονα χ΄Οχ και να τοποθετήσετε πάνω σ’ αυτόν τους αριθμούς:
0 , 1 , -1 , π , -π ,
β) Να υπολογίσετε τις απόλυτες τιμές των παραπάνω αριθμών

2.
Καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι σωστή , μπορεί όμως να είναι λάθος.
Γράψτε δίπλα από κάθε πρόταση το Σ αν αυτή είναι σωστή και το Λ αν αυτή είναι λάθος.
• Ο αριθμός –χ είναι ένας αρνητικός ρητός αριθμός. ………
• Ο αριθμός –χ είναι ο αντίθετος του αριθμού χ και μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός αν ο χ είναι αρνητικός ή θετικός αντίστοιχα. ……...
• Οι αντίθετοι αριθμοί έχουν αντίθετες απόλυτες τιμές. …….
• Οι αντίθετοι αριθμοί έχουν την ίδια πάντα απόλυτη τιμή αφού αυτή εκφράζει την απόσταση των σημείων του άξονα στα οποία αυτοί μπαίνουν από την αρχή του. …..
• Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού είναι πάντα μη αρνητικός αριθμός. ……
• Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού μπορεί να είναι και αρνητικός αριθμός. …..
• Ο αντίθετος του χ είναι ίσος με –χ
• Οι ομόσημοι αριθμοί έχουν γινόμενο αριθμό ομόσημο μ’ αυτούς.
• Οι ομόσημοι αριθμοί έχουν γινόμενο έναν θετικό αριθμό.
• Οι ετερόσημοι έχουν γινόμενο έναν αρνητικό αριθμό.
• Οι αντίθετοι αριθμοί έχουν γινόμενο αρνητικό αριθμό.
• Αν α ένας ρητός αριθμός τότε α ∙1 = α και α ∙0 = 0.
• Οι αντίστροφοι αριθμοί έχουν γινόμενο 0
• Οι αντίστροφοι αριθμοί έχουν γινόμενο –1
• Οι αντίστροφοι αριθμοί έχουν γινόμενο 1

3.Καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι σωστή , μπορεί όμως να είναι λάθος.
Γράψτε δίπλα από κάθε πρόταση το Σ αν αυτή είναι σωστή και το Λ αν αυτή είναι λάθος.
• Για δύο ρητούς αριθμούς α και β διαφορετικούς από το 0 ισχύει: α : β = β : α ……..
• Για τον αριθμό α διαφορετικό του 0 ισχύει: 0 : α = 0 ……..
• Για τον αριθμό α ισχύει: α : 0 = α ……..
• Για τον αριθμό α διαφορετικό του 0 ισχύει: α : (-α) = -1 ……..
• Για τον αριθμό α διαφορετικό του 0 ισχύει: α : = 1 ……..
• Για τον αριθμό α ισχύει: α : 1 = 1 ……..
• Για τον αριθμό α διαφορετικό του 0 ισχύει: - α : (-α) = -1 ……..
• Για τον αριθμό α ισχύει: α : (-1) = -α ……..
• Το πηλίκο α ׃ β με β διαφορετικό του μηδενός παριστάνει το γινόμενο του α με τον αντίστροφο του β …………….……..

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Univers de particules

Univers de particules
Univers de particules