Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ


ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ
Ένα σώμα κινείται όταν αλλάζει θέση ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς.
Όροι της κίνησης :
Α) τροχιά λέγεται το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις οποίες διέρχεται ένα κινητό κατά τη διάρκεια της κίνησής του.
Β)Διάστημα λέγεται το τμήμα της τροχιάς , που διανύθηκε από το κινητό μέσα σ’ ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
Γ)ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ είναι το διανυσματικό μέγεθος που μας δείχνει την αλλαγή θέσης που πραγματοποίησε το κινητό μέσα στο χώρο κατά τη διάρκεια μιας κίνησης του.
Για τη συστηματική μελέτη της κίνησης των σωμάτων ορίσαμε τα μεγέθη:
α) ταχύτητα
και β) επιτάχυνση

Η ταχύτητα υ εκφράζει το ρυθμό μεταβολής του διανύσματος της μετατόπισης Μας λέει δηλαδή αν το κινητό κινείται αργά ή γρήγορα !
Η ταχύτητα ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής του διαστήματος που διανύει το κινητό , κινούμενο προς ορισμένη κατεύθυνση.

Η επιτάχυνση α
ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής του διανύσματος της ταχύτητας .

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Univers de particules

Univers de particules
Univers de particules