Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Βαρυτική δυναμική ενέργεια


Τα σώματα όταν βρίσκονται σε κάποιο ύψος πάνω από το έδαφος έχουν ενέργεια εξαιτίας της θέσης τους. Αυτή είναι η δυναμική ενέργεια (η Βαρυτική δυναμική ενέργεια). Αν αφεθεί να πέσει , η ενέργεια μετατρέπεται σε άλλες μορφές όπως Κινητική , θερμότητα, κλπ. Η βαρυτική δυναμική δίνεται από τον τύπο:
U = m g h
Η σχέση δείχνει ότι …
όσο πιο μεγάλη μάζα έχει το σώμα
όσο πιο ισχυρό είναι το Βαρυτικό πεδίο
ή όσο πιο ψηλά βρίσκεται το σώμα
Τόσο πιο μεγάλη Βαρυτική δυναμική ενέργεια έχει

SI μονάδες

Από τη σχέση U = m g h οι μονάδες της Βαρυτικής δυναμικής ενέργειας είναι :

kg · (m/s2) · m = (kg · m/s2) · m = N · m = Joule

Άρα στο σύστημα SI μονάδα βαρυτικής δυναμικής ενέργειας είναι το Joule, όπως και για το Έργο και τις άλλες μορφές ενέργειας .

ΠΡΟΣΟΧΗ !

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ U ΕΊΝΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μια κατσίκα μάζας 190 kg βρίσκεται σκαρφαλωμένη σε ύψος 220 m σε μια αναβαθμίδα. Υπολογίστε τη βαρυτική δυναμική ενέργεια που έχει σε σχέση με το έδαφος .
U = mgh = (190) (9.8) (220) = 409 640 J
θα βρίσκαμε διαφορετικό αποτέλεσμα αν είχαμε επιλέξει διαφορετικό από το έδαφος σημείο αναφοράς .
Το ποσό της Βαρυτικής Δυναμικής ενέργειας που το σώμα έχει , εξαρτάται από το σημείο αναφοράς .
Μπορεί να είναι θετικό , αρνητικό ή μηδέν

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Univers de particules

Univers de particules
Univers de particules