Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Μέση ταχύτητα---στιγμιαία ταχύτηταΜέση ταχύτητα ενός κινητού ορίζεται το διανυσματικό μέγεθος που έχει :
Α) μέτρο ίσο με το πηλίκο του μέτρου της μετατόπισης προς το χρονικό διάστημα που διάρκεσε
Β) φορά και διεύθυνση ίδια με τη φορά και διεύθυνση της μετατόπισης
και Γ) σημείο εφαρμογής το σημείο του σώματος που έχουμε διαλέξει για να μελετήσουμε την κίνησή του.

Ήτοι υ =Δr/Δt τη μέση ταχύτητα τη χρησιμοποιούμε
όταν η ταχύτητα μεταβάλλεται στη
διάρκεια της κίνησης.

Στην καθημερινή ζωή η μέση ταχύτητα εκφράζει την απόσταση που διανύει ένα κινητό σε ορισμένο χρόνο και είναι ΜΟΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
H στιγμιαία ταχύτητα ενός κινητού είναι το διανυσματικό μέγεθος που αντιστοιχεί στη μέση ταχύτητα του κινητού, όταν αυτή μετριέται σε ένα απειροστά μικρό χρονικό διάστημα. (Δt .....>0).

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Univers de particules

Univers de particules
Univers de particules