Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

υπολογισμός τετραγωνικής ρίζας αριθμού

Παράδειγμα: Υπολογίστε την τετραγωνική ρίζα του 10 με προσέγγιση 4 δεκαδικών ψηφίων.
1. Βρείτε τα δύο τέλεια τετράγωνα των αριθμών ανάμεσα στα οποία βρίσκεται ο αριθμός 10 .

Λύση:
3^ 2 = 9 and 4^ 2 = 16, so 3^ 2 = 9 και 4^ 2 = 16, έτσι βρίσκεται μεταξύ 3 και 4.
2. διαιρέστε το 10 με 3: 10 / 3 = 3,33
3. Μέση τιμή 3,33 και 3 : (3,33 + 3) / 2 = 3,1667
Επαναλάβετε το βήμα 2: 10/3.1667 = 3,1579
Επαναλάβετε το βήμα 3: Μέση τιμή 3,1579 και 3,1667: (3,1579 + 3,1667) / 2 = 3,1623
-> Δοκιμάζουμε αν 3,1623 στο τετράγωνο ισούται με 10; 3,1623 x 3,1623 = 10,0001
Αν αυτό είναι αρκετά ακριβές , μπορούμε να σταματήσουμε! Διαφορετικά, μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Univers de particules

Univers de particules
Univers de particules